Polovina řidičů neví, že má v povinném ručení asistenční služby

Téměř polovina majitelů vozidel neví, že jejich povinné ručení obsahuje asistenční služby pro případ nehody či poruchy. Na 96 procent řidičů navíc nezná telefonní číslo na smluvní asistenční společnost své pojišťovny. Vyplývá to z průzkumu Linky pomoci řidičům 1224. V ČR je pojištěných téměř 7,3 milionu vozidel. Navíc 42 procent z těch řidičů, kteří tuší, že mají v rámci pojištění vozidla předplacené asistenční služby, nedokážou vyjmenovat ani jeden konkrétní typ služeb, na které mají nárok. Když už si na nějakou službu respondenti vzpomněli, šlo v téměř polovině (48 procent) případů o odtah a v pětině (19 procent) o náhradní vůz.