Popravenému babickému faráři Drbolovi odhalili bustu

V Babicích na Třebíčsku byla odhalena busta místního kněze Václava Drboly, který byl před dvaašedesáti lety popraven. Patří mezi odsouzené v zinscenovaném procesu v souvislosti s takzvaným babickým případem z roku 1951. Odhalení busty bylo součástí Dne smíření, který připravila římskokatolická církev. Zúčastnilo se ho asi tři stovky lidí. V obci byl zatím jen pomník, který připomíná zastřelené funkcionáře místního národního výboru. Brněnské biskupství nyní provádí beatifikační proces, který by měl vést k prohlášení Václava Drboly za blahoslaveného. Stejný proces se týká i kněze Jana Buly, jenž byl kvůli případu Babice popraven na dvoře jihlavské věznice 20. května 1952. V Babicích byli 2. července 1951 zastřeleni tři komunisté, funkcionáři místního národního výboru, čtvrtý byl těžce raněn. Babický případ nebyl nikdy zcela objasněn, tehdejšímu režimu však posloužil jako záminka k represím proti katolické církvi a k zastrašování soukromých rolníků, bránících se kolektivizaci. V následných procesech bylo odsouzeno na 100 lidí, z nich 11 k trestu smrti. Po roce 1990 se babický případ s následnými procesy začal znovu vyšetřovat, do dubna 1996 byly zrušeny všechny tehdejší rozsudky.