Konference historiků připomněla tzv. babickou tragédii

Zmapovat historickou událost a shromáždit svědectví posledních žijících účastníků tzv. babických událostí z roku 1951 - to byl hlavní smysl shromáždění historiků a pamětníků, které o víkendu proběhlo v jihomoravské Třebíči. Konferenci byl přítomen Jaromír Marek.

"Všechny okolnosti tzv. babických událostí se dosud nepodařilo objasnit. A to i přesto, že se jedná o relativně nedávnou historii. Zanedlouho to bude rovných padesát let. Shrňme si známá fakta: Večer 2. července 1951 vtrhla na schůzi Místního národního výboru v Babicích skupina ozbrojenců. Zůstali tři mrtví a jeden raněný. Tento teroristický útok se stal záminkou pro rozsáhlou represivní akci namířenou proti zemědělcům a církvi jihozápadní Moravy. V bleskovém procesu bylo vyneseno sedm rozsudků smrti, další popravy následovaly o pár měsíců později. Desítky lidí byly odsouzeny k dlouhým trestům, rodiny byly vysídleny. Dodnes je však v celé kauze řada nejasností.

Jak zaznělo na konferenci, svědectví a prameny se v mnoha ohledech rozcházejí. Není totiž jisté, zda teroristický útok, který spustil represe, zinscenovala samotná Státní bezpečnost, nebo zda se jednalo o improvizovaný a neuvážený čin pomateného jednotlivce, který jen Státní bezpečnost využila.

Stále zůstává nejasná postava Ladislava Malého, muže, který teroristický útok zorganizoval, říká historik Jiří Pernes. Zatímco pamětníci nepochybují o tom, že byl agentem nebo spolupracovníkem Státní bezpečnosti, v archivech se nic, co by tomu nasvědčovalo, nenašlo. Zdá se, že celé babické události byly jen souhrou tragických náhod a improvizací. Státní bezpečnosti se však dokonale hodily a využila je k zastrašení kraje se silným náboženským a protikomunistickým cítěním, uzavřel Josef Slanina z Dokumentačního střediska Konfederace politických vězňů."

Tolik Jaromír Marek k víkendové konferenci historiků a pamětníků v Třebíči. K babickému případu se obšírněji vrátíme u příležitosti červencového 50. výročí této tragické události.