Před 50 lety začalo vznikat české "atomové centrum"

Před 50 lety, 23. dubna 1955, podepsaly ČSR a SSSR dohodu, ve které se tehdejší Sovětský svaz zavázal pomoci při výstavbě ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Od toho roku funguje vesnice 20 kilometrů od Prahy jako centrum jaderného výzkumu v České republice. V rozsáhlém areálu Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) pracují stovky odborníků, kteří mají k dispozici unikátní zařízení. Ústav, který měl v roce 2003 zisk přes 20 milionů korun, vyrábí například speciální léky, pracuje pro jaderné elektrárny nebo zajišťuje likvidaci radioaktivního odpadu.