Rozvojová agentura loni uskutečnila v zahraničí přes 100 projektů za 310 mil. Kč

Česká rozvojová agentura (ČRA) loni uskutečnila v různých zemích přes 100 projektů za více než 310 milionů korun. Patří mezi ně například projekt stabilizace obživy v reakci na klimatické změny v Zambii či předání čistírny odpadních vod v Moldavsku. Agentura také rozšiřovala spolupráci s Evropskou komisí a své aktivity zaměřila i na Ukrajinu. ČRA o tom informovala v dnešní tiskové zprávě.

Česko má stanovených šest prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci - Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Moldavsko, Kambodžu, Etiopii a Zambii. Od roku 2014 pokračuje mimořádná pomoc Ukrajině při její obnově a demokratické transformaci. Agentura ale projekty uskutečňuje i v dalších zemích, loni šlo například o Gambii, Uzbekistán či Egypt. V Česku agentura podporuje projekty zaměřené na vzdělávání, osvětu, témata udržitelného rozvoje či podporu platforem věnujících se rozvojové spolupráci.

ČRA loni prohloubila spolupráci s nevládním neziskovým sektorem i se soukromou sférou. Takové projekty se uskutečňují prostřednictvím Programu B2B otevřeného pro všechny rozvojové země. Jsou odrazovým můstkem pro vznik společností s českou účastí v daných zemích. V Gambii se tak například česká firma Prusa Research zapojila do projektu, jehož cílem je společensky prospěšné využití 3D tisku v této zemi zejména ve zdravotnictví a vzdělávání.