Rychetský odpověděl Klausovi na dotaz k ústavě EU, neprozradil

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský již odpověděl prezidentu Václavu Klausovi na jeho dotaz, zda je evropská ústava v souladu s českou. "K obsahu dopisu se předseda Ústavního soudu zatím nebude vyjadřovat. Nechce, aby se pan prezident dozvěděl obsah dopisu dříve z médií," řekl ČTK mluvčí soudu Michal Spáčil. Klausův mluvčí Petr Hájek ČTK řekl, že Klaus ještě odpověď Rychetského nečetl. "Až přijde, tak na to určitě nějak zareagujeme," uvedl. Vzhledem k tomu, že má Klausův list charakter osobního dopisu, má i Rychetského odpověď stejnou formu, sdělil. Jiný postup by ale platil v případě, že by Klaus podal k Ústavnímu soudu podnět k zahájení řízení, v němž by se posuzoval soulad mezinárodní smlouvy s českým ústavním zákonem. Tím by se ratifikační proces přijetí evropské ústavní smlouvy pozastavil až do vyhlášení verdiktu soudu, uvedl mluvčí. Kdyby soud rozhodl, že euroústava je v souladu s českou ústavou, ratifikační proces by mohl dále pokračovat. Při opačném verdiktu by se musela česká ústava změnit. Právě na to, zda ratifikaci evropské ústavy mají předcházet změny české ústavy, "které jednoznačně vyloučí vzájemný rozpor obou dokumentů", se Klaus v dopise ptal.