Stovky lidí zaplnily sál hotelu Hitlon na vánočním festivalu

Stovky lidí přilákal do pražského hotelu Hilton Mezinárodní vánoční festival, který pořádá Asociace partnerů diplomatického sboru (DSA). Stánky ve velkém sále hotelu umístilo více než čtyřicet zemí z celého světa a návštěvníci mohou nakoupit dárky či dobroty a podpořit tím české charitativní organizace. Akce se koná pod záštitou manželky prezidenta Ivany Zemanové. Již před otevřením sálu stály před jeho dveřmi dlouhé fronty. Návštěvníkům se představily nejen evropské země, jako Francie, Řecko či Portugalsko, ale i z Asie, Afriky či Ameriky. Lidé si tak mohli zakoupit výrobky z Ázerbájdžánu, Malajsie, Mexika, Jihoafrické republiky nebo Kazachstánu. U stánků byli prodejci v tradičních oděvech té které země.