U Dolních Věstonic vznikne archeopark

U Dolních Věstonic na Břeclavsku by měl do tří let vzniknout archeopark věnovaný lovcům mamutů. Propagovat bude známou lokalitu, v níž kdysi badatel Karel Absolon nalezl sošku Věstonické Venuše. Návštěvníci v moderním výstavním pavilonu spatří nejen nalezené kosterní vykopávky, ale i pozůstatky po osídlení a četné umělecké předměty z pravěku. Uvedl to ředitel muzea v Mikulově Petr Kubín. Projekt přijde na asi 60 milionů korun. Peníze na projekt se pokusí jeho tvůrci získat z evropských dotací. Pokud uspějí, mohly by začít stavební práce již v příštím roce. O vybudování archeskanzenu se jedná již léta. Stát by měl v lokalitě Pavlovských vrchů, které patřily v době kamenné k nejobydlenějším částem Evropy. Kvůli četným objeveným sídlištím ji dokonce archeologové dali přezdívku paleolitický New York.