Lovci mamutů pod Pálavou dokázali zpracovat kopřivy i brousit kámen

Foto: Ondřej Tomšů

Do doby lovců mamutů se přenesete v archeoparku Pavlov. Na svazích Pálavy se ocitnete v období před 30 tisíc lety. Muzeum je výjimečné i tím, že se celé nachází v podzemí, v místech, kde byly archeologické nálezy objeveny. Je tak postaveno v jedné z nejvýznamnějších pravěkých lokalit této kultury na světě.

Foto: Ondřej Tomšů

Jsou tu kamenné a kostěné nástroje, které lidé kultury gravittienu používali v každodenním životě i při lovu. Spousta nálezů je výjimečných a nové objevy přichází každým rok, říká kurátorka Zuzana Havlická.

Zuzana Havlická,  foto: Ondřej Tomšů
"Představuje fenomény, které ještě nebyly před pár lety známé, například že tu byli schopní vytvářet textilní výrobky, že se zpracovávala kopřiva, dokázali brousit kámen, což jsou výdobytky zemědělských kultur. Snažíme se ukázat, že se jedná o kulturu, která měla výborné estetické cítění, smysl pro umění, dokázala si poradit s krajinou. Je tady dál například krásně vidět, jak strategicky byly umístěné jejich sídliště."

Mezi uměleckými předměty, které vypovídají o estetickém cítění kultury lovců mamutů jsou různé sošky venuší či plastiky zvířat.

"To hlavní, co lidé znají z kultury lovců mamutů je věstonická venuše, symbol českého pravěku. Kromě ní tu máme vystavené i další venuše, abychom ukázali, že je to skutečný fenomén, že to není jenom jedna soška. Jsou ve všech oblastech, kde se kultura lovců mamutů vyskytuje, to znamená v Itálii, ve Francii, v celé střední Evropě, v celé sibiřské části Asie. Rozloha té kultury je obrovská. Tady pod Pálavou dosáhla nevídaných věcí. Učinily se tu zásadní objevy o schopnostech těchto lidí. Nachází se tu nejstarší pozůstatky homo sapiens, máme šest kompletních nálezů. Je to pro všechny antropologický ráj."

V expozici je i mamutí skládka kostí

Expozice se nesnaží lidi zahltit textem. Jsou tu audiovizuální pomůcky. Kulturu lovců mamutů přiblíží i film. Pro děti jsou tu různé hry, díky kterým mohou tuto pravěkou kulturu objevovat.

Foto: Ondřej Tomšů
"Je to jeden velký sál se třemi menšími odbočkami. Jedna je věnovaná pohřbívání, je tu replika dolnověstonického trojhrobu. Druhá je věnovaná umění, protože kultura lovců mamutů je tím hodně pověstná. Třetí část, která je mimo otevřený prostor, je závěr expedice, kde je mamutí skládka kostí. Je to skutečné naleziště, které tam nechali archeologové. Je to otevřená expozice, jenom se přizpůsobil prostor, aby tam mohla skládka zůstat a nic se jí nestalo. Je uzavřená za skleněnými dveřmi, udržují se tam speciální podmínky," přiblížila archeopark Zuzana Havlická.

Muzeum je zajímavé i svou vizuální formou. Je přímo v lokalitě a jeho návrh vznikl v roce 2003. Z podzemního prostoru vystupují věže z bílého betonu, které evokují okolní vápencové skály.

"Nacházíme se na národní kulturní památce, což přineslo problémy během výstavby a získání povolení muzea přímo v této lokalitě. Zadruhé jsme v chráněné krajinné oblasti Pálava, takže tu muselo stát něco, co nebude rušit krajinu. To se nakonec povedlo, přestože je to moderní budova. V roce 2017 získalo muzeum v rámci České ceny za architekturu cenu za citlivé zasazení do krajiny."

Do dnešního dne se Archeopark Pavlov může pochlubit celkem 7 cenami, které získal nejen za svou jedinečnou a moderní architekturu, ale i za svou expozici věnující se kultuře lovců mamutů. Unikátní stavba archeoparku byla oceněná i prestižní cenou Stavba roku 2016.

10
48.877441970000
16.674730170000
default
48.877441970000
16.674730170000