Umělé přerušení těhotenství nevadí sedmi lidem z deseti

Sedm Čechů z deseti se domnívá, že žena má právo rozhodnout o svém těhotenství sama. Od roku 1990 se tak podíl lidí, kteří mají tolerantní přístup k interrupcím, zvýšil o deset procent. Naopak názor, že umělé potraty by měly být zakázány, zastávají dvě procenta Čechů. Vyplývá to z šetření, které poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Necelá pětina dotázaných podle sociologů soudí, že interrupce by měly být povolovány s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ženy i dítěte či sociálnímu postavení matky. Šest procent oslovených souhlasí s provedením tohoto zákroku pouze v případě ohrožení života těhotné ženy.