V České Lípě chtějí pokračovat v integraci cizinců

V České Lípě chtějí pokračovat v integraci zahraničních dělníků a jejich dětí a výuce češtiny. Do projektu, který ve městě zahájili před dvěma lety, se plánuje zapojit 11 organizací. Na projekt za 4,2 milionu korun žádá město dotace, získat může až 90 procent potřebných peněz.

Česká Lípa je s 37.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji, žije tam kolem 3000 cizinců, z toho bezmála 1700 z nich mongolské národnosti. Často nerozumí česky nebo jen s obtížemi a z toho vzniká řada konfliktů a nedorozumění. "V českolipských mateřských a základních školách se vzdělává asi 400 dětí cizinců, z toho 300 z nich jsou právě Mongolové. Do projektu jsou tak zapojeny především českolipské školy, kde se cizinců vzdělává nejvíce," doplnila mluvčí radnice.

Projekt, který začal v roce 2020, zkomplikovala koronavirová pandemie, přesto už má podle starostky výsledky. "Děti cizinců i jejich rodiče projevují velký zájem o aktivity ve školách a chtějí se do nich zapojovat, české děti zase začínají vnímat jako normální, že v jejich třídě je cizinec. Je to způsob, jak nenásilnou formou naučit cizince česky, ale také šance pro poznání vzájemných zvyků a tradic," doplnila starostka Jitka Volfová (ANO).