V Praze proběhly Králodvorské slavnosti

Králodvorské slavnosti se konaly už podesáté u příležitosti výročí uzavření sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Letos to je 700 let. V zaplněném kostele Panny Marie a svatého Jeronýma v prostorách Benediktinského opatství lidé přihlíželi svatbě tohoto historického páru. Odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout šermířské klání a školu šermu, kejklíře, středověkou hudbu i orientální tanečnice. Po celý den se návštěvníci mohli těšit na výjevy ze života šlechty na panovnických dvorech nebo těžké služby královských žoldnéřů. V refektáři kláštera se konala královská hostina, v klášterní zahradě byly už dopoledne připraveny středověká střelnice a hry pro děti. Roku 1410 král a nově zvolený císař Svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský ustanovil českým králem svého jediného syna, čtrnáctiletého syna. Dal mu za manželku osmnáctiletou dědičku českého trůnu a dceru přemyslovského krále Václava II.