Trh, bazar či market

(Foto: Felix Neumann)
0:00
/
0:00

V seriálu o češtině se dnes lingvistka a spisovatelka Jaroslava Hlavsová zamýšlí nad slovy trh, bazar či market.

Významnou událostí hospodářskou i společenskou bývaly na podzim výroční trhy. Dnes obliba trhů zase stoupá, ale jsou to jen tzv. farmářské trhy, zaměřené na prodej potravin, zvláště zeleniny a ovoce, vypěstovaných v místě určitým farmářem, jak se dnes majitelům soukromého hospodářství říká po americkém vzoru. Farmářské trhy se konají v určitý den v týdnu a tak to bylo odedávna, jak dosvědčují místní jména obcí jako Sobotka a také Úterý i Pátek. Městům se udílelo trhové právo od středověku, tu výsadu dosvědčují přívlastky jmen jako Trhová Kamenice, Trhové Svinyči Trhový Štěpánov. Podobná jména najdeme i na Slovensku a v dalších zemích. Slovo trh je totiž všeslovanské a předpokládané už v praslovanštině. Ostatně první zprávu o rušném tržišti v Praze dal v 10. století židovský obchodník z arabského Španělska Ibrahím ibn Jakub. V Praze dosvědčují konání trhů také staré názvy ulic a náměstí - Václavské máme až od roku 1848, dříve to byl Koňský trh a Karlovo náměstí býval Dobytčí trh. Dodnes je v Praze trh Ovocný, Uhelný a také Tržiště, v Brně je Zelný trh.

Prodavači - trhovci a trhovkyně (jinak kramáři a kramářky) "se vykládali", stavěli "boudy" se zbožím. Takové názvy stánkařů se už neužívají, ale v 19. století byly běžné a vedle trhovce a trhovkyně se říkalo i tržník a tržnice (podle Jungmanova svědectví to nebylo místo, ale "manželka tržníkova - Marktmeisterin").

Města z trhů bohatla, zvláště z těch podzimních - výročních, tedy jarmarků (z německého Jahrmarkt). To slovo jarmark se stále užívá, ale spíš jako citát pro označení trhu v tradičním stylu se zbožím ruční domácí výroby. Takový "staročeský jarmark" bývá pořádán o místní pouti nebo posvícení. Rčení o místě, kde je rušno, hodně lidí i rámusu je přirovnání 'jako na jarmarce' a stejné má i němčina nebo angličtina. V ruském výrazu 'šum kak na bazare' však neslyšíme základ slova markt, market, ale výraz bazar, název trhu orientálního. U nás bazar označoval prodej použitého zboží - vetešnictví. Dnes se užívá jen ve složenině autobazar, prodej ojetých automobilů. Zato anglický market pronikl do nových názvů obchodních center, označovaných jako super, popřípadě hypermarket. Stejně jako kdysi přejaté německé jarmark i to anglické market a podobně i marketing (výzkum trhu), tyto výrazy směřují ke stejnému východisku - k latinskému mercatus "trh". Až nastane čas stánkového prodeje na venkovních prostranstvích - čas trhů podzimních i pak těch vánočních, bude to jen trh - označení market se hodí jen pro jiný typ prodeje.