V Třešti vrcholí stavění betlémů, přibyly desítky nových figurek

Za nefalšovanou vánoční atmosférou se mohou vydat zájemci po "Betlémské cestě" v Třešti na Jihlavsku. Od Božího hodu až do Hromnic (2. února) mohou zavítat do šestnácti domácností, kde po několik generací staví betlémy. Někde je mají ve zvláštní místnosti ve stálých expozicích, jinde právě teď vrcholí jejich stavění. V téměř každém unikátním díle přibyly nové figurky. Nejvíce práce má teď Josef Bílý. Je, jak říká, pravověrným betlémářem a letos staví hned tři nové betlémy. S přípravou začal už koncem listopadu, kdy se vypravil do lesů sehnat nový mech, nějaký ten pařez či vřes. "Jinak to nejde, betlém by jen se starým mechem nevoněl," říká. Potom snesl z kůlny staré pařezy a z komory figurky. V sobotu měl hotový základ, po neděli začne umisťovat stromy a naposledy přijdou na řadu figurky. Ty jsou pravděpodobně nejstarší v Třešti a jejich autor není znám. Každý rok k nim přibudou nové postavičky. Letos se Bílému povedlo třicet oveček, asi pět pastýřů, darovníci a dvě svaté rodiny. Jednou z nich podaruje příbuzné. Příběh narození Ježíše Krista přenesla většina místních betlémářů na Českomoravskou vrchovinu. Odehrává se v krajině plné kopců, protkané potůčky a zamrzlými rybníky, kde nechybí pasoucí se ovečky, husopasky či koňské povozy. V řadě však také na stráních rostou palmy. Darovníci připomínají známé postavičky z města z minulého století. V jeskyni pod andělem je umístěna svatá rodina a 6. ledna k darovníkům přibudou tři bibličtí králové.