Vedle výroční konce války se v neděli slavil i svátek matek

Rodiny po celém světě v neděli slavily svátek matek, který tradičně připadá na druhou květnovou neděli. Zatímco před druhou světovou válkou byl v Československu oblíbeným svátkem, nyní velký zájem nepřitahuje. Letos se svátek matek časově kryje s oslavami výročí konce druhé světové války. Den matek má kořeny ve starém Řecku v oslavách matky bohů Rhey. V Československu byl Svátek matek zaveden ve 20. letech z podnětu předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masarykové, dcery prvního československého prezidenta. Po únoru 1948 ho nahradil Mezinárodní den žen, který připadl na 8. březen a měl oslavovat všechny ženy.