Víc než dvě třetiny ze 1400 zaměstnanců Spolany už chodí do práce

Zhruba tisíc lidí z celkového počtu 1400 zaměstnanců neratovické Spolany již chodí do práce. Výroba je sice dosud mimo provoz a její úplné obnovení bude trvat asi tři měsíce, ale většina pracovníků uklízí a čistí areál či opravuje poničená zařízení. Specialisté se prioritně podílejí na uvádění elektrických sítí, přívodů vody, kanalizačních systémů a čistírny odpadních vod do provozu. Zaměstnanci z výroby se věnují především čištění provozů, demontáži a opravám poničeného zařízení. Také administrativní pracovníci jsou nasazeni především na čištění komunikací a ploch. Všichni musejí dodržovat striktní hygienická a bezpečnostní pravidla pro současný nouzový stav. Úklid areálu je nutné dokončit co nejdříve, aby případné další deště nespláchly další nebezpečné látky do Labe. Všichni zaměstnanci, kteří byli dočasně zařazeni k úklidu nebo na jinou náhradní práci, budou pobírat průměrnou mzdu. Zhruba čtyři stovky lidí zůstanou doma tak dlouho, dokud se nedořeší úplné odčerpání chlóru z obou skladů v areálu firmy. Dostávají 70 procent mzdy z důvodu přerušení práce kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Řada z nich musí řešit problémy, které způsobily povodně na jejich domácnostech. Spolana dosud vyčíslila škody, které utrpěla při povodních na poničených zařízeních a kvůli ušlému zisku, na 850 miliónů korun.

Autor: Ivo Prokop