Vláda projedná, jak začleňovat nepřizpůsobivé do běžné společnost

Vláda v pondělí projedná postup, jak začleňovat chudé a nepřizpůsobivé občany do většinové společnosti. Důraz by se měl v příštích letech klást hlavně na vzdělávání dětí z ghett a práci sociálních pracovníků v problémových rodinách. Strategie boje proti sociálnímu vyloučení, kterou kabinetu přinese předseda vlády Jan Fischer, má za cíl snížit nezaměstnanost a zadluženost sociálně znevýhodněných lidí. "Integrační strategie musí systémově zvyšovat úroveň celých regionů a pro všechny obyvatele, nesmí být úzce zaměřena pouze na romské lokality a romskou populaci," upozorňují autoři dokumentu s tím, že nejvážnější je situace v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a také v některých regionech Olomouckého a Karlovarského kraje. Plán počítá hlavně s podporou dětí z problémových rodin, zvážit by se prý mělo zavedení povinného roku v mateřské školce, kde děti získají základní sociální návyky. Romské děti by také neměly být v tak vysokém počtu zařazovány na zvláštní školy, více by jich naopak mělo pokračovat ve studiu na středních školách nebo učilištích.