V Česku přibývá chudinských ghett

Chanov, quartier périphérique de Most

V Česku přibylo v posledních letech několik desítek chudinských míst. Jedním z důvodů je nucené vystěhovávání dlužníků a chybějící sociální bydlení. S řešením situace má pomoci vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, která si proto zpracovává podrobné analýzy. Nabízíme rozhovor s jejím ředitelem Martinem Šimáčkem. Podle něj se číslo opírá o analýzu stavu od roku 2007, kdy stěhováním tzv. neplatičů proslul tehdejší starosta Vsetína, později ministr Topolánkovy vlády, Jiří Čunek.

"Rok 2007 je rokem vystěhování šesti rodin ze Vsetína do obcí ve Zlínském a Olomouckém kraji, další část šla do unimo-buňkového sídliště v Poschlu ve Vsetíně. My se k tomu po 4 letech vracíme, protože víme, že to přineslo obrovské náklady. Víme, že to přineslo náklady na odebírání dětí do náhradní péče, to bylo celkem 5 dětí a to představuje circa 1 milion korun čí ještě o něco více na výdajích státu jako důsledek vystěhování. Pak nákup těch domů stál dva a půl milionu korun a jsou tam ještě statisícové úhrady za jejich opravy, protože ty domy byly v katastrofálním stavebně technickém stavu. Další náklady souvisejí s tím, že jeden z těch domů je v demoličním výměru, a jsou i náklady na zřízení sociální práce v obcích, kde dosud nebyla a ti lidé sem byli přesunuti. Shrnuto: tu situaci šlo řešit v rámci Vsetína, běžnými náklady na sociální práci, a místo toho se náklady o všechno toto navýšily."

Martin Šimáček,  foto: ČT24
Na kolik jste to sečetli?

"To není žádná účetní uzávěrka, já nechci uvádět žádné absolutní částky, ale určitě se to blíží dvěma milionům korun ročně."

Kolika osob se to týká?

"Týká se to 6 rodin, což nejsou zdaleka všechny rodiny, které byly vystěhovány z toho pavlačového domu ve Vsetíně. Větší část byla vystěhována do buněk v Poschla. My jsme počítali rodiny, které odcházely mimo Vsetín."

Nové infomace o tom, že u nás přibývá sociálně vyloučených míst, to je taky závěr této zprávy?

"Ne, není, my jsme teď připravili studii, kterou vláda bude teprve projednávat, a ta popisuje poptávku obcí po spolupráci s námi. V ní jsme konstatovali, že mírně přibylo sociálně vyloučených oblastí, a odhadli jsme na základě naší zkušenosti z terénu, že to může být několik desítek navíc oproti stavu z roku 2006."

To bylo myslím 330...

"Tehdy 330, my se domníváme, že nyní to bude minimálně 400."

Čemu to připisujete?

Obrovské řízené migraci. Ta populace vyloučených lidí se výrazně zadlužovala a zároveň se stala obětí jakéhosi paralelního trhu s bydlením. Jsou tady různí kšeftaři, polopodnikatelé, kteří zřizují ubytovny zejména v oblastech, kde je větší chudoba a nezaměstnanost a zadlužené lidi tam vlastně vystěhovávají. Nabídnou jim nové bydlení výměnou za jejich lepší, lukrativnější byt. takhle řada lidí migruje z těch bohatších částí republiky do těch chudších a vznikají nové lokality. Jde to mimo pozornost většinové populace."

Zaznamenali jste, jaké další problémy to působí?

"Ono to samozřejmě působí obrovské potíže těm obcím, kam se ti lidé nastěhují. Jsou to často malé obce, nemají na to kapacity, nemají úředníky, kteří by se tomu měli věnovat. Chybí tam třeba sociální práce, protože dosud nebyla zapotřebí. A pak tam přicházejí často lidé, kteří jsou zadluženi a sociálním vyloučením nejvíc postiženi. Jsou v nejhorší situaci a práce s nimi je také nejtěžší. takže takhle tu nejtěžší práci přesouváme do obcí, které na to dosud nebyly připraveny."

Kterých míst se to konkrétně týká?

"Zaznamenali jsme to zejména v severních Čechách, tam je celá řada takových měst a obcí. Ale třeba také do Nového Bydžova, který se teď mediálně hodně propíral pro příkrá stanoviska pana starosty, přišlo přes sto lidí v průběhu předloňského roku..."