Výstava v Praze ukáže gotické umění krušnohorského regionu

Umění krušnohorského regionu z období let 1250 až 1550 představí výstava nazvaná Bez hranic s podtitulem Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Národní galerie v Praze ji otevře 27. listopadu ve Valdštejnské jízdárně. Pořadatelé ji představili novinářům v Litoměřicích, neboť tamní biskupství je největším zapůjčitelem exponátů pro výstavu. Rozkvět hraniční oblasti a jejích lokálních uměleckých ohnisek, jimiž byla bohatá královská a poddanská města, velké a významné kláštery či hornická centra, bude ilustrovat na 200 uměleckých děl. Návštěvníci uvidí velké křídlové oltáře, ukázky deskového i knižního malířství, sochařství či památky zlatnictví a uměleckého řemesla. Všechny artefakty by měly dokládat význam a bohatství severozápadních Čech, jejichž značná část byla v minulosti hraničním regionem. Název Bez hranic odkazuje na těsné kontakty a provázanost krajin po obou stranách krušnohorského hřebene.