Krušné hory by se mohly stát chráněnou krajinnou oblastí

Krušné hory

V Česku možná přibyde další chráněná krajinná oblast. Tisíce lidí podepsaly online petici za chráněné Krušné hory. Podle autorů si pohoří rozkládající se podél hranice s Německem zaslouží péči a ochranu.

Zákon charakterizuje chráněné krajinné oblasti jako rozsáhlá území s přirozenou přírodou, lesy, travními porosty a také dochovanými památkami historického osídlení. Hospodaří se v nich s ohledem na přírodu a ekologii. Rekreační využití oblasti je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty.

Krušné hory,  Klínovec | Foto: Miloš Turek,  Radio Prague International

Česko má v současné době 26 chráněných krajinných oblastí a pokrývají 15 procent rozlohy země. Patří k nim například Šumava, Beskydy, Jizerské hory, Jeseníky, Lužické hory, Brdy, Orlické hory, Moravský kras a další. Krušné hory Státní Agentura ochrany přírody a krajiny už dlouho eviduje jako území vhodné pro vyhlášení další CHKO. Vše je podle ní připraveno a její vznik je už jen věcí politické vůle.

Právě petice, kterou spustili někteří představitelé Ústeckého kraje, senátoři, starostka a spisovatel, má podpořit co nejrychlejší vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Podle organizátorů by si ministerstvo životního prostředí a vláda měly s přípravou a vyhlášením pospíšit, protože Krušné hory jsou jedním z mála českých pohoří bez plošné ochrany.

Krušné hory | Foto: Zdeňka Kuchyňová,  Radio Prague International

„Jedinečnost přírodní i kulturní krajiny Krušných hor musí být zachována a dále rozvíjena. Kdysi opomíjené Krušnohoří se stává atraktivní turistickou destinací i vyhledávaným místem k bydlení. Ochrana území zajistí, že rozvoj obcí a turistické infrastruktury bude probíhat v souladu s krajinným rázem a nenaruší cennou přírodu,“ uvádí se v petici.

Krušnohoří nepotřebuje apartmánové satelity

Podle členů petičního výboru neznamená vyhlášení chráněné krajinné oblasti hrozbu pro rozvoj Krušnohoří. Nebrání výstavbě jako takové, ale chrání území obcí před zásahy, které nerespektují charakter osídlení a narušují krajinný ráz. Zabrání například vzniku staveb, které by Krušnohoří hyzdily.

„Pro Krušné hory není řešením výstavba apartmánových satelitů nebo zábavných parků. Krušné hory si zasluhují spíš individuální turistiku. Cestou je podpora penzionů a budování jednoduché a neokázalé turistické infrastruktury,“ poznamenal radní Ústeckého kraje Michal Kučera, který vyhlášení CHKO zařadil mezi své hlavní politické cíle.

Klínovec | Foto: Zdeňka Kuchyňová,  Radio Prague International

Krajská zastupitelka Karolina Žákovská připomněla svoji zkušenost z německé části Krušnohoří. „Mají tam jednoduchá odpočívadla a lavičky při cestách, dostatek ubytovacích kapacit a přitom si dokážou hory ochránit před divokou výstavbou," uvedla.

Podle autorů petice by i české Krušné hory měly být dobrým místem k životu a destinací, kde si lidé užijí divokou přírodu i zdravě se rozvíjející kulturní krajinu. „Zkrátka a dobře, Krušné hory máme opravdu rádi a chceme pro ně to nejlepší. Po desetiletích útrap a cílené devastace si Krušnohoří ochranu rozhodně zaslouží,“ uvádějí.

Pokud bude mít záměr dostatečnou podporu, jednání s ministerstvem by se členové petičního výboru snažili vyvolat už v příštích měsících.

9
50.4471097222
13.1425180556
default
50.4471097222
13.1425180556