Moravská Amazonie. Jedinečné území na soutoku Moravy a Dyje se stane chráněnou krajinnou oblastí

Dyje

Podle odborníků jde o největší komplex lužních lesů ve střední Evropě a poslední opravdovou divočinu v Česku. Místo na jihovýchodním cípu Česka, kde se vlévá Dyje do Moravy, a které je díky přírodnímu bohatství označováno za Moravskou Amazonii, se stane v pořadí 27. chráněnou krajinnou oblastí v Česku. V dalším výhledu je zřízení Národního parku Soutok.

10
48.671356971858216
16.94589056637861
default
48.671356971858216
16.94589056637861

Oblast lužních lesů poblíž Břeclavi na soutoku Dyje a Moravy patří podle mnoha expertů k nejhodnotnějším v Česku a jde také o evropsky významnou lokalitu. Místní krajinu utváří meandry, slepá ramena obou řek, mokřady, hluboké lesy a také vlhké louky s osamoceně stojícími mohutnými starými duby. Právě pro toto pralesní vzezření se oblasti říká Moravská Amazonie. Roste zde i celá řada ohrožených rostlin jako bledule letní, pryšec bahenní nebo třeba až tři metry vysoká bylina mléč bahenní.

Žije zde také mnoho vzácných a ohrožených druhů. Jde například o domov našich největších brouků tesaříka obrovského a alpského, dále třeba roháče obecného nebo čápů černých či vzácných modře zbarvených skokanů ostronosých. Na konci minulého století na Soutoku začal hnízdit také orel královský.

Ochranu Soutoku již dříve požadoval například i otevřený dopis místních občanů či stanovisko odborných společností, které reprezentují na šest tisíc vědců. Přesto místo není dosud téměř nijak chráněno, nevede jím značená turistická stezka, a stále tam převažují zájmy produkce dřeva nad udržitelností pestré a zdravé krajiny pro přírodu a místní lidi.

„Za více než tři desítky let se nenašla politická síla, která by tento moravský přírodní unikát, pro svůj jedinečný charakter laicky přirovnávaný k Amazonii, ochránila celistvě," uvedl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministerstvo podle něj podniklo během minulého roku řadu kroků s cílem prověřit, jaká forma velkoplošné ochrany by byla pro toto území nejvhodnější.

„Po expertním posouzení, diskuzích s místními starosty a zástupci Jihomoravského kraje se přikláníme k tomu, aby zde byla vyhlášena chráněná krajinná oblast, ve které se odpovídajícím hospodařením udržuje kulturní les, což prospívá vzácným druhům na něj vázaným,“ uvedl Hladík.

Příroda nepočká

Chráněná krajinná oblast Soutok bude podle něj prvním krokem k tomu, aby se z tohoto jedinečného území mohl jednou stát i národní park.

„Nyní je ale podstatné se shodnout a nezaseknout se na debatě, zda vznikne chráněná krajinná oblast, nebo národní park. Hlavní je území poskytnout celoplošnou ochranu,“ doplnil Hladík. Jako reálné vidí vyhlášení chráněné krajinné oblasti v polovině příštího roku.

„Mohli jsme se všichni další roky hádat, jestli u soutoku Moravy a Dyje bude národní park, anebo začneme něco dělat hned. Ministerstvo se rozhodlo vytvořit Chráněnou krajinou oblast Soutok a o tom co bude dál, se můžeme bavit, když už tu bude pořádná celoplošná ochrana přírody. Bude kolem toho ještě spousta práce a diskuzí, ale všichni to vnímají jako rozumný kompromis. Příroda nepočká,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).