Zelená úsporám bude pro více domácností i pro veřejné budovy

Dotace z programu Zelená úsporám na podporu úspor energie a zavádění obnovitelných zdrojů energie budou přístupné většímu počtu domácností. Peníze bude možné také nově použít na zateplování veřejných budov. Umožnil to smluvní dodatek, který podepsala ministryně životního prostředí Rut Bízková a výkonný ředitel Kjótského protokolu pro Japonsko Jasuhiro Šimizu. Změna stávající smlouvy se týká tří oblastí. Prodlužuje se možnost čerpání dotací, a to i na zpracování projektů. Podpora se rozšiřuje na další typy tepelných čerpadel, upravuje se také požadovaný roční reálný energetický zisk u solárních panelů. Tím se mají dotace zpřístupnit většímu počtu domácností. V oblasti zateplování veřejných budov ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že v nejbližších dnech bude možné vyhlásit výzvu k přijímání žádostí na dotace. Celkem dosud Česká republika vydělala prodejem emisních kreditů na oxid uhličitý (AAU) do zahraničí kolem 18 miliard korun.