Zemědělci nových zemí EU žádali v Brně limit národních dotací

Zemědělci z nových členských států EU požadují, aby byla po roce 2013 stanovena jednotná maximální hranice pro výši národních dotací v rámci společné zemědělské politiky EU. Vyplývá to z deklarace, kterou v pátek na závěr dvoudenní konference v Brně podepsali zástupci nevládních zemědělských organizací ze sedmi nových členských států EU. Ve společném prohlášení farmáři požadují odstranění nerovností, které v současné době diskriminují zemědělce v nových členských zemích. Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby byla konference úspěšná. "Podařilo se nám sjednotit pozici zemědělců z nových členských států, co se zemědělské politiky mezi lety 2014 a 2020 týče," uvedl Veleba. Podle něj naplánovaný společný postup umožní zemědělcům lobbovat v Bruselu za prosazení společných cílů. Dvoudenní jednání v Brně reagovalo na vyjádření Evropské komise, která v druhé polovině listopadu představila v hrubých obrysech návrh reformy společné zemědělské politiky od roku 2014.