43 zemí se shodlo na zásadách restituce majetku obětí holokaustu

Zástupci 43 zemí se v Praze shodli na doporučeních, kterými by se měly řídit restituce majetku zabaveného v letech 1933 až 1945 obětem holokaustu a dalším obětem nacistického režimu. Týkají se nejen synagog, hřbitovů, škol a dalších budov sloužících původně náboženským účelům, ale i soukromého nemovitého majetku. Seznam doporučení je nezávazný a neměl by znamenat průlom do práva zemí, které s ním souhlasily. Výsledky jednání veřejnosti prezentoval premiér Jan Fischer a zvláštní poradce pro otázky holokaustu amerického ministerstva zahraničí Stuart Eizenstat. Dohoda vychází z takzvané Terezínské deklarace, kterou v polovině loňského roku podepsali představitelé Evropské unie. Ruské velvyslanectví v Praze v reakci na zveřejnění dokumentu oznámilo, že Rusko s doporučeními nesouhlasí a nebude se jimi řídit.