Akademie múzických umění udělila Zlatou medaili Janu Špátovi

Kameraman a režisér dokumentárních filmů Jan Špáta v pondělí převzal Zlatou medaili, kterou mu udělila Akademie múzických umění. Ocenění dostal Špáta za celoživotní přínos české dokumentaristice. "Film je přímo úměrný ochotě protrpět se jím. Bez dychtivosti a chtění nikdy nemůže vzniknout," řekl Špáta při přebírání ceny. Tvůrčí jiskru a touhu jít si za svou představou se podle svých slov snažil vzbudit i u svých studentů. Špáta vystudoval obor kamera na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění (FAMU). V letech 1957 - 1963 pracoval jako kameraman Zpravodajského filmu Krátkého filmu a od roku 1963 je kameramanem a režisérem Studia dokumentárních filmů Krátkého filmu. Dokumentaristice se věnoval také jako pedagog na pražské FAMU, kde byl v roce 2002 jmenován profesorem.