Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

České listy ve svém posledním čísle přinášejí další část rozhovoru s Vratislavem Pěchotou, který se v roce 1968 jako poradce tehdejšího ministra zahraničí Jiřího Hájka a prezidenta Ludvíka Svobody zúčastnil jednání československých představitelů v období pražského jara.

České listy ve svém posledním čísle přinášejí další část rozhovoru s Vratislavem Pěchotou, který se v roce 1968 jako poradce tehdejšího ministra zahraničí Jiřího Hájka a prezidenta Ludvíka Svobody zúčastnil jednání československých představitelů v období pražského jara. Informují také o vzpomínkové akci na romský holocaust, která proběhla počátkem srpna v koncentračním táboře Osvětim. V roce 1944 zde byly vyvražděny téměř tři tisíce Romů včetně žen a dětí, mnozí z nich přitom byli do Osvětimi transportováni z Česka. V cyklu Odcházeli, aby... přináší měsíčník portrét předsedy Českého a slovenského sdružení v Kanadě Miloše Šuchmy a příběh loutkářů Evy a Karla Řehořkových, kteří v roce 1969 emigrovali do Austrálie. U protinožců měla například velký úspěch jejich hra o pytlíkovém ostrově - uvedli ji téměř šestsetkrát. Pomocí loutek vyučovali také malé Australany cizím jazykům.

Časopis českých krajanů v Chorvatsku Jednota informuje o krajanském setkání, které se konalo koncem letošního června v Mladé Boleslavi. Přijeli tam i potomci Josefa Bahníka, který se roku 1866 vypravil se svou rodinou do Chorvatska a byl vůbec prvním českým přistěhovalcem do chorvatských Holubňáků. Zpátky na návštěvu do Čech nyní zamířilo celkem 17 jeho potomků, aby v Kochánkách na Mladoboleslavsku navštívili své české příbuzné. Je to už čtvrtá generace Bahníků. Po svých českých kořenech pátrají podle Jednoty i další rodiny našich krajanů v Chorvatsku.

Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku se ještě vrací k účasti krajanů v červnových volbách. Přináší názory českých exulantů, které se objevily v anketě, zda mají krajané volit nebo ne. Většina z nich znovu volá po možnosti korespondenčních voleb a stěžuje si na byrokratické potíže, spojené se současným volebním systémem. I proto zřejmě do Poslanecké sněmovny volilo v celém Švýcarsku jen 59 českých občanů. Měsíčník přináší i kritický pohled na průběh letošního Všesokolského sletu v Praze, jehož autorkou je účastnice sletu Dana Moučka.

Všesokolského sletu v Praze 2006
K sokolskému sletu se krátce vrací i Bulletinen, zpravodaj českých krajanů ve Švédsku. Švédsky psaný časopis píše také o letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, o známém filmovém dokumentaristovi Janu Špátovi, který nedávno zemřel, nebo o setkání českých krajanů v jižním Švédsku, kterého se zúčastnil i spisovatel Arnošt Lustig.

O sletu obsáhle ve svém letním trojčísle informuje i Kulturní měsíčník Čechů a Slováků v Rakousku Klub. Rakouský Sokol měl ve sletovém průvodu i při cvičeních početné zastoupení. Kromě množství informací o kulturním dění v Česku přináší i obsáhlé články o Antonínu Dvořákovi, Jaroslavu Seifertovi, básníku Jiřím Ortenovi nebo vynálezci Františku Křižíkovi. Je zde také vzpomínková črta o brankáři československého národního týmu Bohumilu Modrém, který byl v 50. letech odsouzen v zinscenovaném procesu na patnáct let do vězení.