M. Šuchma: Korespondenční volby by byly přínosem i pro lidi žijící v ČR

r_2100x1400_radio_praha.png

Volební praxe se pro Čechy žijící v zahraničí prakticky v ničem nezměnila. Zavedení tzv. korespondenčního způsobu voleb, po němž už dlouho volají zejména Češi žijící ve velkých zemích, kde vzdálenosti od českých zastupitelských úřadů jsou značně, se ani loni na podzim poslancům nepovedlo. Předseda Českého a slovenského sdružení v Kanadě Miloš Šuchma soudí, že je to ke škodě věci. Zeptali jsme se ho, jak si vysvětluje skutečnost, že se za více než 15 let nepodařilo prosadit do volebního zákoníku tento způsob volby?

Miloš Šuchma
"Já si myslím, že je to podceňování voličů. Dokonce si myslím, že ta korespondenční volby by byla přínosem i pro lidi žijící zde. Například v Kanadě můžete volit ještě před volbami. Je několik předtermínů, protože když například jedete na dovolenou nebo prostě nejste k dispozici, tak můžete volit několikrát předtím, aniž byste musel volit v oficiálním termínu. Může ale také volit korespondenčně. Například ministerský předseda Kanady, který teď vyhrál volby, volil korespondenčně a demonstrativně vložil do poštovní schránky svůj hlas. Myslím si tedy, že je to i pro lidi, kteří žijí v tomto státě, určitý deficit, protože si neuvědomují, že vlastně by mohli volit, když jedou na dovolenou a podobně."

České a slovenské sdružení v Kanadě, jehož jste předsedou, se obrátilo dopisem na předsedy demokratických parlamentních stran v České republice. Co je obsahem toho dopisu?

"Vedle, a to podotýkám, demokratických stran, tedy ČSSD, ODS a KDU-ČSL, jsme teď dodatečně, když se jevilo, že mají šanci se prosadit, oslovili i Stranu zelených. Především bychom rádi znali jejich programy. Pak jsme jim položili pět otázek. První se týká korespondenční volby, to znamená, proč ji neumožnili a kdy se k tomu zaváží. Druhá otázka byla spojena s nový zákonem o občanství, který by měla vláda projednávat v září tohoto roku, bez ohledu na to, jaká to bude vláda. My jsme s tímto návrhem seznámeni a jeví se nám jako velice dobrý. Třetí otázka je zaměřená na dokončení restitucí, ale podotýkám, že u lidí, kteří neměli možnost se stát občany po roce 1948 z různých důvodů, například Američané kvůli smlouvě. Nejedná se o velkou skupinu lidí, nicméně domníváme se, že kvůli rovnoprávnosti by těmto občanům mělo být ještě umožněno se do toho restitučního procesu dostat. Čtvrtá věc se týká zrušení kanadských víz pro české a slovenské občany, plus další země, jako Maďarsko, Polsko a Pobaltské republiky. A samozřejmě věci s tím spojené. V poslední otázce se ptáme, zda oslovené strany mohou garantovat, že nebudou přímo nebo nepřímo podporovat nebo se spojovat s Komunistickou stranou Čech a Moravy."

U nás se stalé silněji ozývají hlasy volající po zrušení jednostranné vízové povinnosti českých občanů při cestách do Kanady a USA. Jaký je Váš názor na tento problém?

"Já s tím úplně souhlasím a domnívám se, že jak čeští občané, kteří žijí tady, tak i zahraniční občané podporují to, aby kanadská víza byla skutečně zrušena. O to usilujeme v Kanadě. Několikrát jsem o tom mluvil s kanadským velvyslancem. Přímo jsem mu řekl, že se domnívám, že jde o určitou diskriminaci českých občanů a že ta reciprocita by měla být co nejdříve uskutečněna. V jedné věci by ale Kanada neměla mít obavy, i když to veřejně nevyjadřuje. Jde o to, že by snad někdo mohl požádat o politický nebo jiný azyl. V rámci Evropské unie už totiž žádný občan žádné země nemůže v jiné zemi unie žádat o uprchlický status. Potažmo by Kanada mohla s Evropskou unií uzavřít dohodu, že občané unie, nejen ti původní, ale i ti noví, nemohou prostě žádat v Kanadě o uprchlický status. Mohou žádat o emigraci nebo o zaměstnání, ale ne o uprchlický status. Pro nás je to celkem dost logické a myslím, že i Kanaďané to začínají chápat. Myslím si tedy, že změna zákona v Kanadě není tak drastická, aby nemohla být poměrně urychleně provedena. My se budeme snažit vyvíjet tlak na novou kanadskou vládu, na nového ministra imigrace a poslance, aby toto bylo co nejdříve uděláno," řekl předseda Českého a slovenského sdružení v Kanadě Miloš Šuchma.