Akce Česko zpívá koledy se účastnili i krajané v Mnichově

Krajané zpívali koledy na Rindermarktu v Mnichově

Do akce "Česko zpívá koledy" každoročně vyhlašována redakcí novin Deník, se v letošním roce se přihlásili i krajané z Mnichova, a 10. prosince tak proběhlo na Rindermarktu "zpíváni koled". Sešlo se asi 50 krajanů, jak z České republiky, tak ze Slovenska. Účastníkům, kteří neměli vytištěné koledy, byly na místě ještě rozdány texty, které byly organizátory pro tyto účely připraveny.

Úvodního slova se ujal předseda SVU-Mnichov Ladislav Pavlík, a poté už se zpívalo za kytarového doprovodu Ľubora Hraníka. Koledy se zpívaly dokonce dvakrát, protože všem návštěvínům se zpívání na ulici a na slavnostně vyzdobeném vánočním trhu líbilo. Na závěr se účastníci společně vyfotili a fotografii zaslali organizátorovi akce, tedy Deníku. V periodiku byly postupně zveřejňovány všechny fotografie z celého světa, kde se krajané sešli a společně zpívali české vánoční koledy.

Další ročník zpívání koled se bude konat 9. prosince 2015 od 18 hodin.

klíčové slovo:
spustit audio