projekt

Vltavské vyhlídky od Lipna až po Mělník

Vyhlídka na Vltavu v Albertových skalách

Radio Prague International přináší v pěti dílech tipy na nejhezčí vltavské vyhlídky, které jsou volně přístupné a mohou být inspirací pro půldenní nebo celodenní výlety.

Vltava je se svými 430,2 km nejdelší řekou na území České republiky. Na středním a dolním toku, tedy mezi vodní nádrží Lipno a ústím do Labe, protéká pestrou krajinou, kde často vytváří hluboce zaříznuté údolí. Po výstavbě hlavní části vltavské kaskády ve 30.–60. letech minulého století se sice rozdíl mezi terénem na březích a hladinou řeky v kaňonech snížil i o několik desítek metrů, ale vznikla působivá kombinace strmých svahů a desítek až stovek metrů širokého toku, na který se shora otevírá impozantní pohled.

Většina nejkrásnějších současných vyhlídek ještě před stavbou přehrad neexistovala, protože by turista nedohlédl na dno údolí s řekou. Míst, odkud se dá obdivovat Vltava, je bezpočet, známějších vyhlídek, ke kterým vede značená nebo alespoň vyšlapaná cesta a které mívají nezřídka i své jméno, existuje několik desítek. Obvykle se jedná o lokality i jinak zajímavé, ať už z přírodního nebo kulturního hlediska (skalní formace, vzácné rostliny a živočichové, hrady).

nejnovější články