Ambrozek: Nejvíce problémů se životním prostředím řeší Praha

Malá města - malé problémy, velká města - velké problémy. Z hlediska životního prostředí to zhruba platí o českých i světových městech podle hodnocení současných ekologických výzev z úst ministra životního prostředí Libora Ambrozka. S největšími ekologickými problémy se musí potýkat hlavní město Praha, uvedl ministr při příležitosti blížícího se Světového dne životního prostředí.

Česká města sice nerostou, ale potýkají se s podobnými problémy životního prostředí jako města ve světě. Ambrozek zmínil především nárůst automobilové dopravy po roce 1990 a z toho plynoucí vzrůstající znečištění ovzduší emisemi. Ze zprávy o životním prostředí České republiky vyplývá, že v roce 2003 bylo více než 40 procent obyvatelstva ČR, zejména ve velkých městech, vystaveno nadlimitním hodnotám některé ze znečišťujících látek. Dalším problémem je nakládání s odpady. Například Praha jich v roce 2003 vyprodukovala 3,37 milionu tun. Na rozdíl od světových megapolí jsou enviromentální problémy v Česku řešeny, domnívá se Ambrozek. "V řadě zemí se mohou velká města stát časovanou bombou. Evropská města včetně Prahy si to uvědomují - řeší odpad, nemá problém se zajištěním základních potřeb, například pitné vody," vysvětlil ministr.