Anticenu Skřipec za nejhorší překlad dostalo Millenium Publishing

Anticenu Skřipec, určenou překladovému dílu, které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z cizího jazyka do češtiny, udělila v rámci pražského veletrhu Svět knihy Obec překladatelů. Získalo ji nakladatelství Millenium Publishing za Doylovu detektivku Pes Baskervillský. V tomto případě nejde o poukázání na špatnou kvalitu překladu, ale na "podivně zmatený a matoucí" postup vydavatele, který závažně poškozuje překladatelova autorská práva. V tiráži je totiž jako překladatel uveden Josef Puchmajer s vročením 1905. Tehdy skutečně vyšel překlad této knihy, který pořídil Josef Pachmayer, ale s verzí vydanou Milleniem nemá nic společného. "Ta je prakticky doslovně totožná s překladem Františka Gela, od konce 50. let několikrát reeditovaného v nakladatelství Albatros," zdůvodnila udělení anticeny porota. Tento postup proto nelze chápat jinak než jako pokus obejít autorská práva dědiců Františka Gela. Porota ho i vzhledem k zatajení jména skutečného překladatele považuje za jednoznačně odsouzeníhodný.