Archeologové v Modřanech nalezli tisíce let staré nádoby i kosti

Archeologové v pražských Modřanech odkryli v areálu bývalého cukrovaru stovky sídlištních jam z mladší doby bronzové. V nich našli keramické předměty i kosti. "Prostor dnešního výzkumu je pravděpodobně poslední souvislá plocha nezničená předchozími lidskými aktivitami reprezentující pravěké osídlení Modřan," sdělil ČTK Pavel Kacl, vedoucí výzkumu z obecně prospěšné společnosti Archeo Pro. Výzkum odhalil pozůstatky zahloubených zásobních jam pro uskladnění úrody, pecí i nadzemních staveb z 13. až 11. století před Kristem. "Zahloubené objekty se po svém zániku zaplnily zeminou, ale také sídlištním odpadem, který je dnes zdrojem informací pro poznání života našich pravěkých předků," uvedl Pavel Kacl. Mezi nálezy jsou především zlomky keramických nádob, zvířecích kostí, hliněných částí stěn domů nebo opracovaných kamenů, zejména drtidel na obilí. Odborníci pak nalezli i několik kompletních keramických nádob.