Bezpečnostní rada: Do ČR proudí stále více ekonomických migrantů

Česká republika se v posledních letech stále častěji stává cílovou zemí pro ekonomickou migraci. Vyplývá to ze zprávy za uplynulý rok, se kterou se seznámili členové Bezpečnostní rady státu. Z materiálu je dále zřejmé, že se nenaplnily obavy z negativních dopadů hospodářské krize na migranty, které by mohly vést k vyšší kriminalitě. Bezpečnostní situace v České republice se nezhoršila a zůstává stabilní, píše se ve zprávě z jednání rady, kterou obdržela ČTK. Bezpečnostní rada státu se dále zabývala analýzou bezpečnostních rizik spojených s výkonem státní správy. Z dokumentu je podle tiskové zprávy zřejmá nezbytnost novely zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. Zejména je podle členů rady nutné, aby zákonná úprava vyloučila možnost obcházení přísnější právní úpravy a zamezilo se možnosti odcizení nebo zneužití bezpečnostního materiálu. Novela by také měla zpřísnit jeho evidenci a kontrolu.