Boeing v Aeru definitivně skončil

Akcionáři Aera Vodochody schválili na mimořádné valné hromadě odchod společnosti Boeing Česká z podniku. Boeing v Aeru od roku 1998 vlastnil 35procentní podíl, který na základě středečního vládního usnesení přejde na stát za symbolické dvě koruny. Stát, který se stane téměř stoprocentním majitelem firmy, se zároveň zavázal převzít za podnik závazky za dobu, kdy tam americká společnost působila a měla nad ní manažerskou kontrolu.

Důvodem odchodu Boeingu z Aera bylo to, že Boeing nenaplnil očekávání vlády z roku 1998, když měl Aeru měl pomoci k rozvoji společnosti, zejména při prodejích jejích letounů a její transformaci do efektivní firmy. Boeing za akcionářský podíl tehdy zaplatil 950 milionů korun.

Ačkoli se provozní aktivity Aera Vodochody zlepšily, kvůli tržním podmínkám a silné konkurenci nebyl uzavřen žádný mezinárodní kontrakt, uvedlo ministerstvo financí ve společném prohlášení s firmou Boeing. Obě strany dodaly, že ukončení účasti Boeingu v Aeru není překážkou pro další spolupráci.

Aero má potíže se získáním zakázek a nedaří se mu například prodávat letouny L-159. Firma zároveň není schopna splácet úvěry, za které se zaručil stát. Za jejich úhradu v tomto a příštím roce tak státní rozpočet zaplatí 9,3 miliardy korun. Firma propustila od začátku minulého roku zhruba 500 pracovníků na současných 1640.

Místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn ve středu uvedl, že schválený odchod Boeingu je cestou další k restrukturalizaci podniku a její následné privatizaci. Podle státu tím dochází k vytvoření podmínek, aby společnost mohla na základě komerčních úvěrů pokračovat ve výrobní činnosti.