Bývalí političtí vězni si na Hostýně připomněli své mrtvé přátele

Bývalí političtí vězni si v sobotu na poutním místě Svatý Hostýn na Kroměřížsku připomněli mučení a smrt svých přátel v komunistických žalářích. Tradiční Muklovskou pouť uspořádala Konfederace politických vězňů.

"Společnost se doposud těžce vyrovnává s dědictvím komunismu. Lidé si jako by nechtějí připustit, co všechno se dělo," řekl Leo Žídek z politické komise při konfederaci. Rehabilitace se mnozí političtí vězni sice dočkali, ale satisfakce stále není dokonalá, soudí Žídek. "Stále necítíme pořádné zadostiučinění. To se ale podaří až za několik desítek let, když se další generace začne ptát svých rodičů, co se vlastně tehdy stalo. Vyrovnat se s minulostí ještě nějakou dobu potrvá," poznamenal Žídek. Proto podle něj konfederace klade důraz na práci s mládeží, která by měla být o komunistickém útlaku dobře informována.

Oběti komunistického režimu připomíná na Hostýně pomník, ke kterému bývalí vězni vždy pokládají květiny. Kromě kamenného obelisku s Kristem a trnovou korunou jsou na dvou kamenech vyznačena jména věznic v Uherském Hradišti, Mírově, Jáchymově, Pardubicích, Pankráci, Plzni-Borech a Leopoldově, v nichž političtí vězňové trpěli.