Češi odmítají poplatky u lékařů i snížení počtu lůžek v nemocnicích

Naprostá většina Čechů odmítá snížení počtu lůžek v nemocnicích, zavedení poplatku u lékaře či snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Vyplývá to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve srovnání s předchozím průzkumem výrazně klesla podpora návrhu zřídit pouze jednu zdravotní pojišťovnu.

Červnový průzkum zjišťoval názor veřejnosti na 12 vybraných opatření ve zdravotnictví. Patří mezi ně i návrhy, které se objevují ve všeobecné debatě o stavu zdravotní péče v Česku. Nejvýraznější nesouhlas dotázaných vyvolala možnost snížení počtu lůžek v nemocnicích, kterou odmítlo 88 procent z nich. Případné znovuzavedení poplatku za návštěvu lékaře odmítlo 85 procent respondentů. Dalšími položkami v průzkumu, u kterých negativní názor výrazně převažoval, byla možnost snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Odmítly ji více než čtyři pětiny dotázaných. S rušením oddělení v okresních a krajských nemocnicích by nesouhlasilo 77 procent lidí.

Naopak nejméně odmítavý je názor veřejnosti na rozdělení zdravotní péče na standardní, hrazenou ze zdravotního pojištění, a nadstandardní, za kterou by si pacient připlácel. Souhlas s takovým řešením vyjádřily v průzkumu více než dvě pětiny dotázaných. Téměř dvoupětinovou podporu získal návrh na zvýšení zdravotního pojištění rizikovým skupinám. Názory občanů pro letošní průzkum sbíralo CVVM od 29. května do 13. června. Zapojilo se do něj 957 lidí ve věku od 15 let.