Češi stále podávají málo patentových přihlášek do zahraničí

Čeští podnikatelé si své patenty registrují převážně jen v tuzemsku. Mezinárodních patentových přihlášek podávají málo, z toho může těžit především zahraniční konkurence. Úřad průmyslového vlastnictví loni přijal 910 patentových přihlášek a 1441 přihlášek užitných vzorů od domácích přihlašovatelů, mezinárodních patentových přihlášek ale bylo podáno pouze 189. "Pokud Češi nepřemýšlejí o ochraně svého vynálezu také v zahraničí, hrozí riziko, že přelomové technické řešení využije zahraniční konkurent. Inovativní řešení totiž při podání národní přihlášky může získat ochranu pouze na území ČR, přitom je na internetu k dispozici celému světu," uvedl předseda úřadu Josef Kratochvíl.