Česká filharmonie provede ve světové premiéře Franzův Radobyl

Dvousté výročí narození českého básníka Karla Hynka Máchy si slavnostními koncerty připomene 4. a 5. listopadu Česká filharmonie (ČF). Ve Dvořákově síni Rudolfina zazní světová premiéra skladby Radobyl od Vladimíra Franze, kterou pro orchestr na objednávku zkomponoval. Koncert doplní i další skladby inspirované Máchovou tvorbou - kantáta Máj od Josefa Bohuslava Foerstera a poslední velké dílo Vítězslava Nováka Májová symfonie. Filharmoniky bude řídit Ondrej Lenárd.