Česká věda podle analýzy zaostává v aplikovaném výzkumu

Česká věda zaostává v aplikovaném výzkumu a průmysl a vědci spolu málo spolupracují, roztříštěný je i systém řízení a financování vědy. Vyplývá to z Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2014. Ve středu ji projednala vláda. Z veřejných zdrojů šlo na vědu 35 miliard korun, z toho 26 miliard se v rámci státního rozpočtu dělilo do 11 rozpočtových kapitol, zbytek tvořily evropské dotace. Tento systém financování je však komplikovaný a nepřehledný, uvádí dokument. Česko ale disponuje kvalitním vědeckým zázemím a špičkovými odborníky, roste také kvalita odborných publikací i mezinárodní spolupráce.