Česko-japonský festival Mladá Praha bude potřinácté

Česko-japonský hudební festival Mladá Praha se uskuteční letos v létě již potřinácté. Je zamýšlen jako příležitost pro instrumentalisty, pěvce a dirigenty začínající uměleckou kariéru. Převážnou část nákladů mezinárodní přehlídky připravené na dny od 23. do 31. srpna hradí japonští sponzoři. Hudebníci z Evropy, Asie a Ameriky vystoupí podle pořadatelů na patnácti koncertech, které se konají v Praze i mimo metropoli. Vedle sólistů zahrají komorní soubory a orchestr opery pražského Národního divadla a zazpívá Kühnův dětský sbor a dívčí sbor Vysoké hudební školy Kunitači z Tokia.

Festival Mladá Praha má otevřít v pondělí 23. srpna komorní koncert v sala terreně zahrady Valdštejnského paláce. Závěrečný program je ohlášen do Rudolfina na úterý 31. srpna od 20:00. Sólisté symfonického programu tam mají být z Česka, Japonska a Itálie, dirigent z Koreje. Vedle osmi pražských koncertů se uskuteční vystoupení ve Slatiňanech na Chrudimsku, v Jindřichově Hradci, Františkových Lázních, Poličce, v Srbské Kamenici v severních Čechách a v nedalekém saském městečku Bad Schandau.