V Aichi bude chybět česká literatura a divadlo

Generální komisař české účasti na Expu 2005 v Aichi, Vladimír Darjanin, seznámil ve středu v Praze veřejnost s doprovodnými programy, které budou v Japonsku zastupovat českou kulturu. Prostor dostane také jeden ekologický projekt. Koncepce počítá celkem se šesti doprovodnými programy a ty nám nyní přiblíží Vilém Faltýnek.

Čtyři doprovodné programy se dotýkají českého umění. Akce budou koncipovány s ohledem na japonského návštěvníka a naše tradiční kulturní odvětví. Pátá linie doprodvodného programu představí Českou republiku ekologickým projektem, který koresponduje s ústředním tématem připravované Světové výstavy "Moudrost přírody". Jako podtéma si Česká republika zvolila heslo "Umění života", což by mělo znamenat, že v ostatních prezentacích bude návštěvník nacházet pro budoucnost inspirativní kultruní zvyky naší oblasti. Český program pak vyvrcholí národním dnem, jehož těžiště spočívá v hudbě: od jazzu, přes folklór ke klasické symfonické hudbě inspirované přírodou. K mikrofonu jsem si pro další podrobnosti pozval generálního komisaře Vladimíra Darjanina:

"Klíč, podle kterého jsme zvolili těchto šest oblastí, je velmi jednoduchý. Chtěli jsme kombinovat obory, které už jsou na japonském trhu zavedeny, s dalšími, které jsou pro Japonsko nové, tj. výtvarné umění, český film a ekologie."

Které jsou ty zavedené?

"Určitě klasická česká hudba a sklo."

Proč tam není například divadlo?

"Naše popovodňové rozpočty byly velmi výrazně omezeny, vyvézt jeden operní soubor stojí mnoho milionů korun, a to už bychom v rozpočtu nenašli."

Jsou ale i daleko menší a levnější činoherní soubory.

"Určitě, my jsme zkoušeli najít partnera - na všechno musíte mít partnera na japonské straně, scénu, kde by se to mohlo odehrát - ale nenašlo to tam rezonanci. Důležité je, že jsme se snažili v japonském prostředí představit směry, které můžou zarezonovat, nebo takové, které bychom chtěli, aby zarezonovaly. Myslím, že propojení tradičních oblastí, hudby a skla, s novými oblastmi, s výtv. uměním, filmem a ekologií, by mohlo velmi dobře fungovat."

Kolik peněz, které na Expo máte, poplyne do financování doprovodných programů?

"Zhruba 50 milionů."

Z celkových 300 milionů?

"Ano."

Může veřejnost nějakým způsobem kontrolovat, jak se rozhodovalo, komu bude dáno vydělat účastí na Expu?

"Především nejde o výdělek ale o prezentaci. Určitě. Na našich webových stránkách najdete, jaké byly komise a kritéria, jakým způsobem se hodnotili přispěvatelé. Myslím, že není možné být kontrolován víc, než jsme my,"

soudí generální komisař české účasti Vladimír Darjanin. Brány výstavy Expo 2005 se v Aichi otevřou 25. března a už nyní je prodáno 9 mil. vstupenek.