Český pavilon na EXPO 2005 v japonském Aichi bude stát v prestižní lokalitě

Model českého pavilonu na Expo 2005, foto: Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO 2005

Na téměř tisíci metrech výstavní plochy se v roce 2005 představí Česká republika na Světové výstavě v japonském Aichi. Náš pavilon na EXPO 2005 bude stát na prestižním místě, v těsném sousedství Expo Dómu. Další informace o české účasti na EXPO 2005 má Milena Štráfeldová:

Světová výstava 2005 v japonském Aichi už vlastně probíhá - i když zatím jen ve virtuální realitě. Japonští organizátoři vytvořili její počítačový model i s návštěvníky, takže už nyní se lze mezi výstavními pavilony EXPO projít. Velkoryse řešené výstaviště na sto sedmdesáti hektarech s nejmodernějšími technologiemi je obklopeno pásem zeleně, což symbolizuje i hlavní motto výstavy: Moudrost přírody. Svět na počátku 21. století by si tak měl podle organizátorů uvědomit svůj dluh vůči přírodě. O účast na výstavě je velký zájem:

"V současné době je přihlášeno 121 států a k tomu devět mezinárodních organizací,"

upřesňuje český generální komisař pro EXPO 2005 Vladimír Darjanin. Českým zástupcům se podle něj podařilo pro naši expozici získat velmi atraktivní místo. Pavilon ČR bude stát uprostřed sektoru věnovaného Evropě, u centrálního EXPO Dómu. Zde také ústí lanovka, která bude na EXPO přivážet návštěvníky - náš pavilon tedy ani nelze minout. Vladimír Darjanin se nedávno vrátil z Japonska i s potvrzeným datem Českého národního dne. Ten proběhne 24. června 2005:

"Český národní den se samozřejmě dělá s velkým předstihem, protože jsme hledali orchestr, který v tom čase má v Japonsku turné. Získali jsme velmi kvalitní soubor, a to FOK, a přes agenturu Japan Arts jsme se domluvili, že jeden den budou věnovat Českému národnímu dni."

Kromě české vážné hudby, která má v Japonsku tradičně velký ohlas, proběhne v říjnu 2005 v Tojamě Týden českého skla, kde se představí současní umělečtí skláři. Na EXPO 2005 se budou prezentovat i české a moravské regiony a podle komisaře Darjanina by zde měly navázat trvalejší spolupráci s japonskými prefekturami. K úspěchům České republiky patří i to, že generální komisař Darjanin byl zvolen do čtrnáctičlenného řídícího výboru Světové výstavy.

Českou účast na EXPO 2005 však neprovázejí pouze úspěchy. Její přípravu zdrželo odvolání dvou účastníků proti výsledkům veřejné obchodní soutěže na scénář, libreto a prostorové řešení výstavy k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten však postup pořadatelů schválil:

"Způsob, kterým Kancelář Generálního komisaře pracuje s touto veřejnou obchodní soutěží, je v rámci zákona. Čekáme na skončení patnáctidenní lhůty, kdy bude moci soutěž postoupit do druhého kola."

Na českou expozici na Světové výstavě 2005 věnovala vláda tři sta milionů korun. Výstava v Aichi bude probíhat po 185 dnů - od 25. března do 25. září. Už nyní je na ni prodáno přes pět milionů vstupenek. Do konce letošního roku si lze vstupenky koupit za tři a půl tisíce jenů, tedy za necelých tisíc korun. V den otevření Světové výstavy cena vstupenky dosáhne téměř pěti tisíc jenů.