Česko má na seznamu UNESCO další památku, Jizerskohorské bučiny

Na seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO patří nově Jizerskohorské bučiny v Jizerských horách. Ve středu to schválil výbor světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Je to první tuzemská přírodní lokalita na tomto seznamu.  Snaha o zápis je společným projektem několika zemí z Evropy, původně bylo v návrhu 29 lokalit s bučinami.

Jizerskohorské bučiny zabírají plochu zhruba 27 kilometrů čtverečních na severním úbočí Jizerských hor. Území je pozoruhodné smíšenými a bukovými lesy na strmých svazích s unikátní geomorfologií. Nejcennější vnitřní část má zhruba deset kilometrů čtverečních a kolem je ochranné, zhruba 17kilometrové pásmo.