Zastavme kácení. Greenpeace spustila kampaň za záchranu starých lesů v Česku

Česko podle organizace Greenpeace selhává v ochraně starých lesů. Ty v současné době v současnosti pokrývají zhruba 9 procent rozlohy Česka a v souvislosti se současnou energetickou krizí roste tlak na jejich kácení. Organizace proto spustila kampaň, kde mohou lidé podepisovat výzvu za větší ochranu lesů starších 120 let. Své požadavky předá ministerstvu zemědělství.

Greenpeace upozorňuje, že lesy starší 120 let, jako jsou například bučiny v Jizerských horách zapsané na seznam přírodního dědictví UNESCO nebo i rozsáhlé bukové lesy v Krušných horách jsou unikátní ekosystémy bohaté na biodiverzitu. Nejsou přitom dostatečně chráněny, a podle zjištění ekologů se v nich intenzivně a často též ilegálně kácí.

Jizerskohorské bučiny | Foto: Lovecz,  Wikimedia Commons,  public domain

Zaměřili jsme se na staré bukové lesy, které jsou součástí unikátní přírody v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, a zjistili jsme, že k devastaci unikátní přírody dochází i tam. Byli jsme svědky holosečného kácení, vysazování nepůvodních dřevin a dokonce i kácení bez patřičných povolení, tedy v rozporu se zákonem,“ upozorňuje na webu organizace Greenpeace, která po lepší ochraně jedinečných krušnohorských bučin volá dlouhodobě.

Podle ekologů se přitom provinili nejen soukromí vlastníci lesů, kterým jde hlavně o zisk, ale i státní firma Lesy České republiky. Ta podle Greenpeace operuje nešetrně i mimo krušnohorské bučiny.

„V současné době se například kácí i přes nesouhlas místních lidí staré lesy na území Ždánického lesa a Chřibů,“ upozorňují ekologové.

9
50.8555545907536
15.16494088203126
default
50.8555545907536
15.16494088203126

Okamžitě přestat kácet

V Česku staré lesy pokrývají zhruba 9 procent rozlohy, z toho zhruba polovina je ve vlastnictví státu. Jen zlomek těchto lesů je však nějakým způsobem chráněn. Greenpeace proto spustila kampaň Nekácejte.cz, kde mohou lidé podepisovat výzvu za větší ochranu starých lesů s původní druhovou skladbou.

„Staré lesy překypují biologickou rozmanitostí a jsou domovem mnoha živočichů, rostlin a dalších organismů. Mnoho z nich je přitom ohrožených či chráněných, protože míst, kde mohou přežívat, ubývá právě kvůli kácení starých lesů. Pokud staré lesy ponecháme dalšímu vývoji ideálně s co nejmenšími zásahy člověka, biologická pestrost se bude zvyšovat. A o to nám jde. Požadujeme, aby stát zajistil, že se staré lesy přestanou ničit. Vyzýváme Lesy české republiky, aby okamžitě přestaly kácet lesy starší 120 let. Zároveň vyzýváme ministerstvo zemědělství, aby Lesům ČR kácení ve starých lesích trvale zakázalo,” uvedla koordinátorka kampaně Nikol Krejčová

Jizerskohorské bučiny | Foto: Rihovaj,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Vláda by podle Greenpeace také měla připravit opatření, která zamezí v ničení lesů i dalším vlastníkům. Své požadavky s vysvětlujícím dopisem předají zástupci organizace za několik dní ministerstvu zemědělství. Ochrana starých lesů je podle nich nyní důležitým cílem ochrany přírody po celém světě a pro Česko by měla být prioritou.

„Světové státy se dohodly, že do roku 2030 budou chránit 30 procent rozlohy moří a souší, přičemž 10 procent bude chráněno pořádně. Chceme, aby vedle amazonských či indonéských pralesů byly mezi těmito chráněnými oblastmi i unikátní staré lesy v Česku,“ zdůrazňuje Greenpeace.

9
49.0171852778
16.8472427778
default
49.0171852778
16.8472427778