Česko musí kvůli zákonu o prostituci vypovědět mezinárodní úmluvu

Kvůli plánovanému přijetí zákona o regulaci prostituce musí Česká republika vypovědět mezinárodní úmluvu, která proti obchodu s lidmi a prostituci bojuje. Úmluvu Československo podepsalo v roce 1958. Zavázalo se v ní, že nepřijme zákon, který by požadoval registraci nebo dozor nad prostitutkami. Současný návrh zákona o regulaci prostituce však předpokládá registraci prostitutek. O vypovězení úmluvy bude ve středu jednat vláda. Pokud by byl totiž chystaný zákon přijat, dopustila by se republika protiprávního jednání.

Záměr zákona o regulaci prostituce, který schválila vláda již letos v dubnu, vyžaduje registraci prostitutek například kvůli kontrole jejich věku a pravidelným zdravotním prohlídkám. Právě registraci, speciální dozor nebo ohlašovací povinnost prostitutek však mezinárodní úmluva zakazuje. Všechny body úmluvy, které se týkají trestání negativních jevů spojených s prostitucí, jsou podle předkládací zprávy ministerstva již obsaženy v českém právním řádu. Odstoupení od úmluvy tak prý v žádném případě neznamená, že republika polevuje v boji s prostitucí.