ČR je připravena dát za zlomek Dalimilovy kroniky až 10 milionů

Česká republika se bude ucházet o koupi části latinského překladu Dalimilovy kroniky, který se bude 17. března dražit v aukční síni Drouot Richelieu v Paříži. "Bylo rozhodnuto o maximální nabídce deseti milionů korun - to je strop," řekla ČTK po jednání vlády její mluvčí Věra Dušková. Národní knihovna (NK) chce v případě úspěchu na aukci získaný unikátní zlomek středověkého rukopisu vystavit na několik dní v Praze. Knihovna se o skutečnosti, že se zlomek překladu Kroniky tak řečeného Dalimila objevil v katalogu aukce, dozvěděla před několika týdny. Francouzský badatel nejprve informoval Společnost přátel Národní galerie v Praze (NG), pracovníci galerie se poté obrátili na NK, která se prostřednictvím ministerstva kultury snaží vzácné bohemikum získat. Knihovna jednala s aukčním domem o možnosti vyřadit exemplář z dražby, pořadatelé aukce ale tomuto požadavku nevyhověli. Katalogová cena rukopisu je 120.000 až 150.000 eur (3,6 až 4,5 milionu korun). Experti si však myslí, že by cena mohla dosáhnout až milionu eur (30 milionů korun). Historikové označují nález za objev století či největší objev od dob Františka Palackého. Dalimilova kronika je nejstarší česky psaná veršovaná kronika a jedno ze základních děl českého dějepisectví. Český text byl často přepisován a dochovalo se osm úplných rukopisů a pět zlomků - NK vlastní tři úplná díla a dva zlomky psané česky. Známé jsou německé překlady, ale o latinském se nevědělo. Nalezený rukopis je přeložený z češtiny, odborníci ho datují do doby kolem roku 1340.