ČR má v EU třetí nejvyšší podíl vývozu na unijní trh

Česká republika má v Evropské unii třetí nejvyšší podíl vývozu do členských zemí unie na celkovém exportu. Do EU směřuje zhruba 85 procent českého vývozu, zatímco unijní průměr je 67 procent. Vyplývá to z publikace Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009, kterou na svých internetových stránkách zveřejnil Český statistický úřad. Největší exportní závislost na trzích EU vykazuje Lucembursko, kde podíl členských zemí na vývozu činil v roce 2008 bezmála 89 procent. Druhá pozice patří s podílem 85,3 procenta Slovensku. Naopak nejmenší podíl exportu do EU podle údajů Eurostatu má Malta (45,5 procenta), Finsko (55,9 procenta) a Velká Británie 57 procent).

Zahraniční obchod se v Česku zlepšoval od roku 2004, kdy se opíral o příliv přímých zahraničních investic a vstup do EU, díky kterému padly bariéry při obchodování s unií. Zatímco v roce 2003 obrat českého zahraničního obchodu vzrostl zhruba o 231 miliard korun na 2,812 bilionu korun, tak v roce 2004 se zvýšil přibližně o 660 miliard korun na 3,472 bilionu korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu se ale rozhodlo posílit i export na trhy mimo EU, ve kterých vidí nový potenciál růstu českého vývozu. Exportní strategie ČR na roky 2006 až 2010 proto počítá s podporou vývozu na nové perspektivní trhy, jako jsou například arabské země, Čína, Vietnam, Bulharsko, Rusko, Ukrajina či Turecko. Zahraniční obchod je v posledních letech motorem české ekonomiky. Loni skončil rekordním přebytkem 153,2 miliardy korun, což byl meziročně o 85,9 miliardy Kč lepší výsledek. Hodnota obratu zahraničního obchodu se ale podle statistiků propadla a vrátila se přibližně na úroveň v roce 2006, respektive byla ještě poněkud nižší.

Autor: Peter Gabaľ