ČR neplní v poměru důchodů k platům mezinárodní úmluvu

Česká republika neplní úmluvu Mezinárodní organizace práce o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách. Ta stanovuje, že podíl výše nově přiznaného starobního důchodu ke mzdě v roce předcházejícím roku odchodu do důchodu má činit aspoň 45 procent. ČR však požadavek přestala plnit již v roce 2009. Vyplývá to z důvodové zprávy k nařízení vlády o zvyšování všeobecného vyměřovacího základu důchodů, které vláda schválila minulý týden. V roce 2009 podíl totiž podle důvodové zprávy činil pouze 43,8 procenta. A příští rok se má snížit dokonce na 43,6 procenta. A to i přesto, že se mají zvýšit redukční hranice pro výpočet nových důchodů. Redukční hranice jsou dvě, vypočítává se podle nich procentní výměra důchodů. K naplnění požadavku by bylo potřebné zvýšit první redukční hranici na 11.900 Kč, a dosažení požadované úrovně proto není v roce 2011 reálné, konstatuje důvodová zpráva. Pro příští rok přitom první redukční hranice bude ve výši 11.000 korun Podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), které do vlády návrh nařízení posílalo, problém vznikl v souvislosti se snižováním daní. Navíc se na výpočtu podílu odráží zúčtování daně za závislou manželku. Čistá mzda se tak zvyšuje a podíl starobního důchodu k čisté mzdě je tedy nižší.