ČR poskytuje chudým zemím zatím tři miliardy korun ročně

Česká republika na zahraniční rozvojovou pomoc podle oficiálních statistik vynakládá více prostředků než srovnatelné státy v Evropské unii. Nyní ČR na tuto činnost vydává desetinu procenta HDP, což představuje sumu téměř tři miliardy korun. Trend vývoje rozvojové spolupráce posuzují pozitivně i zástupci nevládních neziskových organizací. Statistika za rok 2004 ukazuje, že republika věnovala na oficiální rozvojovou pomoc 0,1 procenta z HDP. Například Slovensko vydává na rozvojovou spolupráci jen 0,05 procenta svého HDP, Polsko 0,01 procenta a pobaltské státy ještě méně.

"Z nových členských zemí EU je Česká republika jednoznačně největším poskytovatelem, tedy králem, ovšem jednookým mezi slepými, ve srovnání s vyspělými, velkými dárci typu Nizozemsko či skandinávské země," řekl ČTK náměstek ministra zahraničí Petr Kolář. Zmíněné státy vedou unijní žebříček, ale mezi lety 2001 až 2004 podíl rozvojové pomoci v dánském HDP klesl z více než jednoho procenta HDP na necelých 0,9 procenta. "Trendy v objemu i systému rozvojové spolupráce v ČR jsou pozitivní," souhlasí ředitel neziskové humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Podle něj však EU nastavila pro své nové členy kalendář pro zvyšování objemu rozvojové pomoci relativně měkce.