ČR selhává v boji proti úplatkům v mezinárodním obchodě

Česká republika spolu se Slovenskem nadále selhává při prosazování úmluvy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o zákazu uplácení v mezinárodním obchodování. Uvedla to nevládní organizace Transparency International (TI) v hodnotící zprávě za loňský rok, která zahrnuje i případy do konce letošního června. Závazky vyplývající z úmluvy OECD podle zprávy aktivně uplatňuje pouze sedm z 36 sledovaných signatářských států. Ze zprávy TI vyplývá, že počet zemí prosazujících zákaz podplácení v mezinárodním obchodě se za posledních šest let zdvojnásobil na šestnáct. Na tyto státy připadá více než 50 procent světového exportu. Dalších dvacet signatářů úmluvy OECD včetně ČR své závazky neprosazuje vůbec nebo jen minimálně, což je podle TI znepokojující. Česká pobočka TI proto vyzvala českou vládu a parlament, aby Praha začala své závazky urychleně prosazovat.